Adak ve Kurbanlıklarımız Hijenik ortamda islami usüllere uygun olarak uzman kasaplarımız tarafından kesilir.