adak, kurban veya akika öncelikle Allah rızası için kesilir. Hayvan seçildikten sonra kesicinin kesmesi için vekil verirsiniz. Oda şu şekilde adak sahibine sorar.

Kesici : “Allah rızası için adağını ya da kurbanını veya akikanızı kesmek için beni vekil tahin edermisiniz ?” Bunu 3 kez sorar

Adağın sahibi : 3 kez “Evet, ediyorum.”

diyerek Duası okunur ve en son yine 3 kez “Bismillahi Allahu ekber” diye kurban kesilir .

Gelmenize gerek kalmadan da telefon ile vekalet verebilirsiniz.

Kurban keserken dikkat edilmesi gereken noktalar ;

Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet verilmemelidir. Hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Ayrıca, çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kesim esnasında hayvanların, birbirlerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmelidir.