Kurban insanlık tarihinin hemen her zamanında karşımıza çıkan bir olgudur. Neredeyse tüm dinlerde kurban şeklinde ibadeti sıklıkla görmekteyiz. Bu tür kurban kesimleri amacı, yöntemi ve inanış gereği birbirinden ayrılır. İslam dininde de Kurban Bayramı adı verilen günler içerisinde yoksullara dağıtılmak üzere kurban kesmek sıklıkla gerçekleştirilen bir ibadettir.

Sözlük anlamı ile kurban nedir diye bakacak olursak, “Allah’a yakınlık sağlamaya aracı olacak durum, yakınlık” tanımı ile karışımıza çıkmaktadır. Dini terim olarak kurban sözcüğünü ele alırsak, “ ibadet maksadı ile bir hayvanı usulünce boğazlamak, kesmek” anlamı görülmektedir.

Neden Kurban Keseriz?

Tüm insanlık tarihi boyunca her türlü medeniyette kurban kavramı önemli bir yer edinmiştir. Tarihte neden kurban kesilir diye bakıldığında her inanışta kurban kesmenin farklı hikayeleri, amaçları ve inanışları vardır. İslam dininde bu inanış, Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i Cenab-ı Hakk’ın huzuruna sonsuz bir itaatle sunması ile gerçekleşmiştir. Hz İbrahim’in oplu İsmail’i Allah için kurban etme simgesi bir inanış ve itaat simgesi olmuştur. Bundan sonra yılın belirli günlerinde kesilen kurbanlar bu simgenin bir göstergesi ve devamı niteliğini taşımaktadır.

Günümüzde kurban kesmek, toplumu bir araya getiren en önemli eylemlerden biri olarak görülmektedir. Kurban bayramı adı altında gerçekleşen bu eylemlerde kesilen kurbanların yoksullara dağıtılması, ihtiyacı olanlara yardım yapılması, aile bireylerin bir araya gelmesi gibi manevi yoğunluklu toplumu bir araya getirici ortam oluşmaktadır. Zengine, malını Allah’ın rızası ile paylaşma, cimri olmamayı, eli açık ve gönlü bol biri olmayı göstermektedir. Yoksulların da her haline şükretmesine, bulunduğu durum vesilesi ile isyan edip karamsarlığa düşmesi yerine kendini toplumun bir parçası olarak hissetmesine, kendini her daim kurtabilme ihtimalinin var olabileceğini gösterir. Hz. İbrahim’in Allah huzurunda vermiş olduğu başarı sınavın anılması ve toplumda yarattığı bu güzel etki ile kurban anlamı nedir sorusu bu tanımlamalar ile oldukça büyük bir değer kazanacaktır.

Kimler Kurban Kesmelidir?

Kurban kesimi genellikle mal varlığı açısından zengin olan kişilerce yapılması beklenir. Kendine ve ailesine yettirdiğinden artan bir mal varlığı söz konusu ise bu kişi kurban kesebilir. Temel ihtiyaçları ve borç dışında kalan varlığı 80.18 gram altın ya da aynı değerde bir varlığa sahip kişilerin kurban kesmesi beklenir. Dinen de kesmesi çok büyük sevap olarak görülür. Bunun yanı sıra kurbanı kesecek olan kişinin akıl sağlığının yerinde olması, ergenlik yaşına gelmiş olması ve en önemlisi müslüman olması gerekir. Bunların yanı sıra kurbanı kimler keser diye detaylı şekilde açıklayacak olursan en önemli kriterlerden biri, kurban kesim usüllerini ve dualarını bilmektir. Kurbanlar hem kurbanının kendisinde olması gereken özellikleri ile hem de kesim aşamasında belirli usullere tabiidir. Kurbanı kaç kişi keseceği, kurbanın ilk neresi kesileceği, kesilirken okunması gereken duaları, kurbanın kaça bölüneceği iyi bir şekilde bilinmelidir. Bu usullere uymadan kesilen kurbanların dini hükümlerde hiç bir şekilde geçerliliği olmaz.